MUHASEBE DÜNYASI VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Son yıllarda eğitim öğretim alanında yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler özellikle belli alanlarda faydasını hissedilir derecede göstermiştir. Mesleki eğitimler ve yabancı dil eğitimleri bunlara iyi birer örnektir. Ülkemizdeki işsizlik oranının zaman içerisinde azalan bir tablo çizmesi sevindiricidir. Çeşitli alanlarda ara eleman ihtiyacı bu kurslar ile temin edilmektedir. Örneğin muhasebeci olmak isteyenler kısa bir eğitimle şirketler için gerekli olanmaliyet muhasebesi eğitimi ile ön muhasebe bilgisini edinmektedir ve bu sayede iş bulmaktadır. Sonrasında amacı doğrultusunda isterse smmm sınavlarına girip smmm soruları içerisinde yeterli miktarda doğru yanıtı yakalarsa hedefine ulaşabilmektedir. http://www.maliyetmuhasebesi.net/ web sitesi ile birlikte, bunun dışında yabancı dil sınavlarının bir çatı altında toplanması da bir bakıma yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmış sayılabilir. Yds sınavlarına hazırlanan adaylar için tasarlanmış olan yds eğitim seti ise alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış olan farklı ve nitelikli bir eğitim setidir. Üstelik uygun fiyatlarda olması da tercih sebebi olmuştur.

TÜRKİYE’DEKİ SINAVLAR VE DİLLERİ

Yds sınavı önceki yıllarda KPDS yani Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı adı altında yapılıyordu. Ne var ki gidilen değişiklikler neticesinde 2013 yılı itibariyle Yabancı Dil Sınavı çatısı altında toplandı. Sınavda adaylar pek çok dil seçeneklerinden birini tercih edebilme hakkına sahipler. İngilizce, Rusça, İspanyolca , Arapça bunlardan sadece bir kaçı. http://ispanyolca.tv.tr/ web sitesi ile adayların dil seviyelerini belirlemedeki amaçları farklılık göstermekle birlikte daha çok herhangi bir kamu ya da özel kuruluşta çalışmak için özgeçmiş bilgilerine ekleme ya da üniversitelerde yüksek lisans yaparken kullanma amacı güdülmekte. Sınava hazırlık için pek çok eğitim kurumu, dershane  ve kurslar hizmet vermesine karşın; zaman ya da para konularında sıkıntı yaşayanlar için iyi bir alternatif olmamaktadırlar. Dolayısıyla farklı arayışlar farklı kaynakların çıkartılmasına sebep olmuştur. Sesli ve görüntülü videolardan oluşan eğitim seti alternatifi de bunlara bir örnektir. Bu setler alanında uzman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanmıştır ve uygun fiyatlar ile ev konforunda dershane ortamını yaşamanızı sağlar.

EĞİTİM DÜNYASINA DAİR KISA KISA BİLGİLER

http://arapca.tv.tr/ web sitemizle , Arabistan özellikle inşaat sektöründen yatırımcıların çok bulunduğu zengin bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olması da Türkiye ile ilişkilerinin sağlam bir zemine oturmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Arapça çok tercih edilen bir dil haline gelmiştir. Dahası İslam inancında yer bulan Kur’an dilinin de Arapça olması bunda etkin rol oynamıştır. Ne var ki; Türkçe gibi Latin harflerinden oluşmaması öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla ortak bir dil olan İngilizce önemini ikiye katlamıştır. Özellikle iş dünyasında kullanılan iş İngilizcesi için talep yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu alanda pek çok dershane ve dil okulları eğitim vermektedirler. Bunun yanı sıra yazılı aynaklara da bolca rastlanmaktadır. Farklı bir seçenek te eğitim setleridir. Eğitim seti içerisinde yer alan konu anlatımları ve örnek soru çözümleri, dilin tüm detaylarının pekiştirilerek öğretilmesini amaçlar. Alanında uzman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanmış olup, başarı oranının maksimum seviyede olması da seti son derece nitelikli ve faydalı bir kaynak haline getirmiştir.

AZ BİLİNEN DİLLERİN AVANTAJLARI

http://japonca.gen.tr/ web sitesi ile birlikte , Kamu ve özel sektörde çalışanların ya da üniversitelerde yüksek öğrenim yapmak isteyen kişilerin yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan YDS (Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı) sınavı farklı dillerde gerçekleştirilmektedir. Rusça bunlardan biridir. Rus dili Kiril alfabesinden oluştuğu için ilk başta öğrenilmesi zor gelebilir. Hatta dil içerisinde yapılan vurguların herhangi bir kurala tabi olmaması da olayı zorlaştıran noktalardan biridir. Ancak özellikle inşaat ve turizm sektöründe çok kullanlan bir dil olması tercih sebeplerindendir. Japonca yine ona keza, latin harflerinden oluşmaması nedeniyle zor ancak bilim ve teknoloji dünyasında sıkça karşımıza çıkması bakımından öğrenilmesi gerekli dillerden biridir. Ama az önce de belirtildiği gibi bu diller öğrenilmesi zaman alan diller olduğu için daha çok ortak bir dil olan İngilizce üzerine düşülmektedir. Hatta okullarda küçük yaştan itibaren İngilizce eğitimi verilmektedir. Buna ek olarak İngilizce kitapları kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu kitaplar gramer bilgisinin yanı sıra kelime bilgisini de içerirler.

 

TÜRKİYE’DE İŞE YARAYAN YABANCI DİLLER

http://fransizca.tv.tr/ web sitemiz ile Avrupa’da bazı ülkeler dil bakımından içe dönük olmayı tercih etmektedir. Bunlara en iyi örneklerden biri de Fransa’dır. Fransa bilim veya teknoloji alanında çok fazla ön sıralarda gözükmeyen, ancak turizm ve sanat dünyasında boy gösteren bir ülkedir. Ülke içerisinde yerli halkın konuşmayı tercih ettiği dil de doğal olarak Fransızca olup, İngilizce gibi bir dili dahi kendi içlerine sokmaya karşıt durmaktadırlar. Bu bir bakıma şaşırtıcı, bir bakıma da etnik ve kültürel yapının sağlam kalması açısından sevindirici sayılabilir. Uzak Doğu’da Çin’e bakacak olursak bu ülke insanları da iş dünyasında ve turistik geziler esnasında özellikle İngilizce’yi akıcı konuşmalarına karşın, kendi iç dünyalarında Çince tüm karmaşık yapısına karşın benimsenmiş durumdadırlar. Yine hiçbir şey şu gerçeği değiştiremez: Bugün İngilizce hemen hemen her ülkede az veya çok muhakkak tanınan bir dil olma başarısını göstermiştir. Dolayısıyla sürekli ve bir şekilde karşımıza çıkacak olan bu dili en azından kendimizi ifade edebilecek kadar konuşabiliyor olmak önem arz etmektedir. İngilizce eğitim seti tamamen bu amaca yönelik olarak hazrlanmıştır.

İŞ DÜNYASI VE RAPORLAMALARI İÇİN GEREKLİ İNGİLİZCE

http://www.e-ufrs.com/ web sitemiz ile Ufrs yani uluslararası finansal raporlama standatları dünya üzerinde yaklaşık 100 ülkede kabul görmüş bir ticari kurallar bütünüdür. Globalleşen dünyada, ülelerin birbirleriyle sürekli olarak alış-veriş halinde olması ticaretin belli çerçeveler dahilinde yapılması ihtiyacını getirmiştir ve dolayısıyla standartlar ortaya konmuştur. Ufrs’nin gerekliliğinin bu denli büyük olduğu düşünülecek olursa, ülkelerin kendi dillerine yaptıkları çevirilerin de ne denli önemli olduğu hemen anlaşılacaktır. Herkesin malumudur ki; farklı dillerdeki kelimeler her zaman birbirini tamamiyle karşılamayabilir. Dolayısıyla prüzler ortaya çıkabilir. Bu yüzden bir kaynağı orjinalinden takip emek her zaman daha güvenilir sonuçlar verecektir. İş ingilizcesi büyük ölçüde bu amaçla ortaya çıkmıştır. Çünkü günlük konuşma dili ile iş dili arasında en azından kullanılan kelimeler bakımından büyük farklılıklar vardır. İngilizce eğitim seti bireylerin bütün dilsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla asarlanmıştır. Konu anlatımlarının yanı sıra pek çok örnekle de desteklenen set, alanında zaman bir eğitim kadrosu tarafından hazırlanan nitelikli bir kaynaktır.

 

ŞİRKETLERDE İTHALAT VE İHRACATTA KULLANILAN YABANCI DİLLER

http://cinceceviri.gen.tr/ ile Çince dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden biridir. Şöyle ki; yaşayan her beş kişiden birinin ana dili Çince’dir Bundan ötürü olsa gerek; Birleşmiş Milletler’in resmi dillerinden birisi de Çince’dir. Bu dilin en önemli özelliği birbirine benzeyen ancak birbirinden farklı dilciklerden oluşmasıdır. Çin’in farklı kesimlerinde farklı Çince kuralları uygulanmaktadır. Bu yüzden Çince çeviri yaptırmak isteyen bir kişi öncelikle hangi lehçede çeviri yapılmasını istediğini belirlemelidir. Çin ucuz hammadde ve ucuz işçiliğin evi olduğundan ötürü pek çok yatırımcı ve işletme sahibi, bu ülke ile ilişkilerini sıkı tutmak istemektedir. Bir çok firmanınşirket muhasebesi gözden geçirilirse bu kalabalık ülke ile mutlaka bir alış-veriş yapıldığı fark edilecektir. Ancak öğrenilmesi uzun zaman alan bu dil yerine İngilizce ortak bir dil olarak benimsenebilir. Kısa zamanda kendinizi ifade etme yeisi kazanabileceğiniz İngilizce eğitim seti ile konu anlatımlarının yanı sıra çok sayıda örnek soru ve çözümlerini de görmüş olursunuz. Dahası kurslarda olduğu gibi tomarlarca para dökmenize de gerek kalmaz.

 

ŞİRKETLERDE İTHALAT VE İHRACATTA KULLANILAN YABANCI DİLLER

http://cinceceviri.gen.tr/ ile Çince dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden biridir. Şöyle ki; yaşayan her beş kişiden birinin ana dili Çince’dir Bundan ötürü olsa gerek; Birleşmiş Milletler’in resmi dillerinden birisi de Çince’dir. Bu dilin en önemli özelliği birbirine benzeyen ancak birbirinden farklı dilciklerden oluşmasıdır. Çin’in farklı kesimlerinde farklı Çince kuralları uygulanmaktadır. Bu yüzden Çince çeviri yaptırmak isteyen bir kişi öncelikle hangi lehçede çeviri yapılmasını istediğini belirlemelidir. Çin ucuz hammadde ve ucuz işçiliğin evi olduğundan ötürü pek çok yatırımcı ve işletme sahibi, bu ülke ile ilişkilerini sıkı tutmak istemektedir. Bir çok firmanınşirket muhasebesi gözden geçirilirse bu kalabalık ülke ile mutlaka bir alış-veriş yapıldığı fark edilecektir. Ancak öğrenilmesi uzun zaman alan bu dil yerine İngilizce ortak bir dil olarak benimsenebilir. Kısa zamanda kendinizi ifade etme yeisi kazanabileceğiniz İngilizce eğitim seti ile konu anlatımlarının yanı sıra çok sayıda örnek soru ve çözümlerini de görmüş olursunuz. Dahası kurslarda olduğu gibi tomarlarca para dökmenize de gerek kalmaz.

 

YABANCI DİLLER ÜZERİNE BİLGİLER

http://ispanyolcaceviri.gen.tr/ ile İspanyolca ve İngilizce farklı ülkelerin üzerinde en çok etkisini bırakmış dillerden biridir. İngilizlerin sömürgecilik anlayışı bunda etkili olmuş olabilir. Geçmiş yıllardan bu yana gerek aynı kıtalarda, gerek okyanus ötesi topraklarda pek çok ülkeyi sömürgesi yapan İngiltere, kendi dilini de oralarda yaymıştır. Bugün halen ülkemizde dahil, günlük konuşmaya yayılmış çok fazla sayıda ingilizce kelime bulunmaktadır. Bu nedenle ingilizceyi öğrenmek adeta gereklilik halini almıştır. İngilizce eğitim setleri bu ihtiyaca yönelik olarak çıkartılan, sesli ve görüntülü videolardan oluşan dvd lerdir. İçlerinde hem kelime bilgisi hem de dil bilgisi yer almkatadır. Ayrıca konular pek çok pekiştirici örnekle desteklenmiştir. İngilizce eğitim seti kullananların kısa sürede dil üzerindeki hakimiyetlerinin artttığı gözlemlenmiştir. Ne var ki; yapı bakımından Türkçe’ye benzemeyen bu dil biraz karmaşık gelebilir. Yine dünyadaki uluslararası örgütlerde resmi dil olarak kullanılan İspanyolca; Amerika’da bile en çok konuşulan ikinci dildir ve yapısı Türkçe’ye daha yakındır. Buna rağmen ülkemizde İspanyolca çeviri yapan kişi sayısı beklenendenazdır.

1.Sınıf Tüm Dersler Sesli Görüntülü Alıştırmalı Konu Anlatımlı

Sitede Ara
AÖF Sınav Tarihleri
  • Vize : 02 - 03 Nisan 2011
  • Final : 28 - 29 Mayıs 2011
  • Bütünleme : 10 - 11 Eylül 2011
Açıköğretim Haberleri
Açıköğretim Not Sorgulama

    T.C. KİMLİK NUMARASI: